O podpore krvotvorby z knihy Efektivní péče v perinatologii

Normálne hematologické adaptácie na tehotenstvo sú často chybne interpretované ako nedostatok železa, ktorý potrebuje korekciu.

Železo býva dopĺňané z dvoch dôvodov:

  • Snaha o návrat hematologických hodnôt k normálnemu stavu ako u netehotných (zvláštny cieľ, keď vývoj určil za milióny rokov toto inak)
  • Snaha zlepšiť klinické výsledky tehotenstva a zdravia budúcej matky

Prvý cieľ môže byť určite splnený, kľúčovou otázkou ale je, či dosiahnutie normalizovaného krvného obrazu prospieva žene a jej dieťaťu. Rutinné dopĺňanie železa zvýši a udrží sérový feritín[1] nad 10 ug/l a vedie k podstatne nižšiemu podielu žien s hladinou hemoglobínu[2] pod 10 alebo 10,5 ug/l v neskorom tehotenstve.

Doteraz sa nepreukázalo, že by dopĺňanie železa či kyseliny listovej po prvom trimestri malo znateľný efekt u matky, či plodu na podstatné výsledky ako sú:

  • Proteinúria[3]
  • Hypertenzia
  • Predpôrodné krvácanie
  • Infekcie matky
  • Popôrodné krvácanie
  • Nízka pôrodná hmotnosť
  • Narodenie mŕtveho dieťaťa
  • Novorodenecká úmrtnosť

Ženy subjektívne nepociťujú žiadny prínos, keď sa im zdvihne koncentrácia hemoglobínu. Zdôrazňovanou možnou výhodou vysokej hladiny hemoglobínu v tehotenstve je, že žena lepšie znesie krvácanie. Nie je ale k dispozícii dôkaz, ktorý by toto tvrdenie podporoval. Vzhľadom k nízkej hladine hemoglobínu u zdravej tehotnej ženy je nutný veľký objem cirkulujúcej krvi. Je teda naopak prinajmenšom množné, že sa daná strata krvi lepšie prekoná s nízkym hemoglobínom.

Či rutinné dopĺňanie železa spôsobuje nejaké škody u správne živenej populácie, nie je dosiaľ jasné, ale je nadbytočné. Existujú aj dôkazy, že okrem vrodenej anémie sú najlepšie reprodukčné výsledky pri takej hladine hemoglobínu, ktorá je tradične považovaná za nízku. Príčinou znepokojenia sú výsledky dvoch dobre vedených štúdií, ktoré zistili, že dopĺňanie železa viedlo k zvýšeniu výskytu predčasných pôrodov a nízkej pôrodnej hmotnosti.

Snáď je to nepriaznivým účinkom na rast plodu v dôsledku zvýšenej viskozity materskej krvi. Vzniknutá makrocytóza[4] spôsobená železom a zvýšenou koncentráciou hemoglobínu, môže ohroziť krvný obeh medzi maternicou a placentou.

Koncentrácia hemoglobínu u jednotlivca závisí viac na komplexnom vzťahu masy červených krviniek a plazmatického objemu ako na nedostatku železa alebo kyseliny listovej. Nízky hemoglobín bez ďalšieho nálezu nedostatku železa nevyžaduje liečenie. Ak existuje dôkaz o vrodenom deficite železa, je potrebná liečba.

Záver:

Rutinná suplementácia krvotvorby železom nepriniesla žiadny prospech ani matke ani dieťaťu, s výnimkou výstavby zásob železa u ženy. Rutinná suplementácia môže prospieť populácii, v ktorej je nedostatok železa u tehotných bežným problémom.

Zdroj: Enkin, M.; Keirse, M. J. N. C.; Renfrew, M; Neilson, J.: Efektivní péče v perinatologii, Grada 1998

Tip: Ak sa chcete vyhnúť vedľajším účinkom chemického železa (zápcha, tráviace ťažkosti, nevoľnosť), odporúčam vám zvoľte si prírodné doplnky výživy. Osobne mám vyskúšaný, a aj inými mamičkami osvedčený produkt na zvýšenie železa tablety fin Ferrotabs alebo sirup fin Ferrofortis od fínskej farmaceutickej firmy Hankintatukku Oy.


[1] Sférická bielkovina slúžiaca k uloženiu železa v bunke. Koncentrácia feritínu v krvi odráža veľkosť zásob železa v organizme.

[2] Skratka Hb, Hgb – červené krvné farbivo. Je obsiahnutý v červených krvinkách a rozhodujúcou mierou sa u človeka podieľa na prenose kyslíka krvou. Viaže kyslík v pľúcach a v ostatných tkanivách ho odovzdáva. Jeho nízky obsah v krvi znamená chudokrvnosť.

[3] Prítomnosť bielkovín v moči. Za normálnych okolností je v moči prítomných minimum bielkovín.

[4] Nadmerne veľká červená krvinka.

Štítky:
Michaela Huljaková
Je mamkou Vilka a Šarlotky, prežila si prirodzený pôrod a zažíva veľmi krásne a intenzívne kontaktné rodičovstvo s oboma svojimi deťmi. Vlastné detstvo považuje za veľmi hodnotné a plné krásnych spomienok a to jej dáva inšpiráciu vytvárať si vlastnú filozofiu a pohľad na to, ako viesť svoje deti vnímavo a s láskou k slobodnému a vedomému životu. Nebojí sa vytŕčať z radu, byť iná a ísť si vlastnou cestou, ktorej verí a nie po tej, ktorú sa jej snaží určiť spoločnosť a jej pravidlá. Neúspech na ceste je pre ňu skúsenosť a zároveň informácia, že našla miesto, kadiaľ cesta nevedie. Verí, že ak sa k svojim deťom správa s láskou, úctou a rešpektom, budú sa aj ony rovnako správať k sebe samým, i k svojmu okoliu. Jej vízia je vyjadrená v myšlienke: "Jediná generácia hlboko milujúcich rodičov môže zmeniť myslenie budúcej generácie, a tým celý svet."
Komentáre

Nie je možné pridávať komentáre.