Značka: vyšetrenia

Ultrasonografia v tehotenstve z knihy Efektivní péče v perinatologii

Úvod Ultrazvukové zobrazenie sa po zavedení do medicíny používa vo zvýšenej miere práve v pôrodníckej starostlivosti. Zlepšenie kvality zariadenia pre ultrazvukové zobrazovanie, a tým zlepšenie rozhodovania, prebiehalo rýchlo. Pokrok od prvého poznávania hrubej abnormality anencefálie1 v roku 1972 k bežným náročným diagnózam jemných anomálií plodu trval len niekoľko rokov. Dodnes nebolo pevne stanovené, či má byť ultrasonografia používaná rutinne v prenatálnom screeningu2 alebo...