Bol spôsob, ako som sa chcela poďakovať svojmu publiku - ženám
a mamám - na svojich sociálnych sieťach, za ich podporu, zdieľanie
a sledovanie mojej cesty vnímavým rodičovstvom.

Prvý Adventný kalendár vznikol v roku 2019 a odvtedy sa stal mojou
tradíciou. Zo začiatku to boli krátke zamyslenia na rôzne
témy ohľadom našich detí, ktoré rieši každá mama.

V roku 2020 som Adventný kalendár venovala témam,
ktoré mali slúžiť ako podpora a inšpirácia pre mamy,
ktoré chcú mať v tejto role zo seba dobrý pocit.

Rok 2021 vnímam ako prelomový. V tohoročnom adventnom kalendári
je moje osobné know-how z oblasti rodičovstva, seba-rozvoja,
práce s emóciami a mnoho ďalších...

0
a viac videní len počas adventného kalendára 2021
0
hodín kvalitného osobného know-how
0
z vás si stiahlo jeden z adventných kalendárov
ROK 2019
69€
Bežná cena
Neobmedzený prístup ku 24 videám (3 hodiny hodnotného obsahu) na témy rodičovstva a sebarozvoja.
ROK 2020
89€
Bežná cena
Neobmedzený prístup ku 24 videám (3 hodiny hodnotného obsahu) na témy rodičovstva a sebarozvoja.
ROK 2021
149€
Bežná cezna
Neobmedzený prístup ku 24 videám (viac, ako 40 hodín hodnotného obsahu) na témy rodičovstva a sebarozvoja.