24 videí v celkovej dĺžke viac ako 40 hodín


dĺžka videa 28:05

dĺžka videa 36:40

dĺžka videa 01:00:00

dĺžka videa 01:09:02

dĺžka videa 01:24:05

dĺžka videa 45:56

dĺžka videa 01:33:19

dĺžka videa 01:57:47

dĺžka videa 01:15:48

dĺžka videa 01:35:05

dĺžka videa 01:51:04

dĺžka videa 01:36:33

dĺžka videa 01:53:40

dĺžka videa 02:25:41

dĺžka videa 02:24:19

dĺžka videa 02:15:45

dĺžka videa 31:58

dĺžka videa 01:49:55

dĺžka videa 01:53:37

dĺžka videa 02:17:54

dĺžka videa 01:44:32

dĺžka videa 01:20:57

dĺžka videa 02:07:35

dĺžka videa 00:00:00

NEOBMEDZENÝ PRÍSTUP
149€
Bežná cena
Prístup ku 24 videám adventného kalendára z roku 2021.