Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov
a poučenie subjektov údajov (ďalej len "GDPR")

Ak ste mojím zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovednám za ich ochranu a zabezpečenie.

Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Správcom som ja, Mgr. Michaela Huljaková, 935 24 Čajkov 278, IČO: 40665569, DIČ: 1070054931, zapísaná v Živnostenskom registri č.  (ďalej len "správca"). Týmto vás v súlade s čl. 12 GDPR informujem o spracovaní vašich osobných údajoch a o vašich právach.

Prevádzkujem webové stránky:

 • www.vnimavamama.sk
 • www.preteloidusu.sk

Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Ako ma môžete kontaktovať?

Ak sa budete chcieť na mňa v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: m.huljakova@vnimavamama.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, špeciálne zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR) a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
 • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov (GDPR)

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Osobné údaje sú spracovávané v takom rozsahu, ako ste mi ich poskytli a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného či iného právneho vzťahu alebo ktoré som zhromaždila inak a spracovávam ich v súlade s platnými predpismi, či k plneniu mojich zákonných povinností ako správcu.

 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
  vaše osobné údaje (fakturačné a kontaktné údaje) nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zasielanie prístupov do online kurzu atď.)
 • Vedenie účtovníctva
  Ak ste mojím zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing a zasielanie newsletterov
  vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy najčastejšie e-mail otvárate, využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných informácií a to počas 5 rokov od poslednej objednávky. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak na základe oprávneného záujmu lebo odôvodnene predpokladám, že vás moje novinky a tipy z oblastí, ktorým sa venujem (zdravie, aromaterapia, prírodné riešenia, životný štýl, osobnostný rozvoj, mlm, výchova detí, dojčenie, tehotenstvo, pôrody) zaujímajú. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každého e-mailu. Ak narazím na zaujímavú tvorbu niekoho iného, ktorá súvisí s oblasťami a témami, ktorým sa venujem, rada vám jeho prácu v e-maili odporučím.

Cookies